15 maja 2021, 19:55

Teraz

15°

Rozrywka i oświata

A A A

RYCHTAL: e-lekcja z policją

Trudny czas pandemii nie przeszkadza kępińskim funkcjonariuszom do spraw profilaktyki i nieletnich spotykać się z uczniami. Tym razem funkcjonariusze przeprowadzili e-lekcję z uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej w Rychtalu.

Jednym z aspektów spotkania z uczniami było poruszenie tematu kulturalnego zachowania się w szkole i wśród rówieśników. - Wyśmiewanie, obrażanie i dokuczanie innym jest niedopuszczalne. Takie niewłaściwe zachowanie może wyrządzić także komuś krzywdę. Każde naganne zachowanie dzieci powinny zgłaszać wychowawcy lub do pedagoga szkolnego. Uczniowie zostali poinformowani o odpowiedzialności prawnej, która może ich spotkać, gdy dopuszczą się jakiegoś czynu zabronionego prawem, które dotyczy ich tak samo jak dorosłych pomimo młodego wieku - powiedział Radiu SUD sierż. sztab. Filip Ślęk z zespołu prasowego KPP Kępno.

Z uczniami, za pomocą zdalnych lekcji, policjant poruszył tematy odpowiedzialnego i bezpiecznego poruszania się po wirtualnym świecie internetu. Nakreślił aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni, jaką odpowiedzialność ponoszą nieletni za łamanie przepisów w internecie oraz jak nie dać się oszukać przez cyberprzestępców.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl