16 lipca 2020, 05:48

Teraz

15°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Egzaminy zawodowe powyżej średniej

Do szkół trafiły świadectwa oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje uczniów w poszczególnych zawodach. Wyniki nowych egzaminów zawodowych w szkołach są bardzo dobre. Ogromna większość wyników w poszczególnych kwalifikacjach w szkołach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski znacznie przewyższa średnią w okręgu egzaminacyjnym. Wyższa od średniej jest też zdawalność w każdej ze szkół. Średnia zdawalność w okręgu egzaminacyjnym wyniosła 75,60%. Zdawalność w technikum w Zespole Szkół nr 1 wyniosła 86,98%, a w Szkole Branżowej I stopnia nr 1 – 83,33%. W Zespole Szkół nr 2 egzaminy zdało 81,98 % przystępujących do egzaminu w technikum nr 2 oraz 78% uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 2. W części pisemnej uczniowie musieli odpowiedzieć na 40 pytań zamkniętych, a w części praktycznej otrzymali do wykonania zadanie mające na celu potwierdzenie dobrego przygotowania do zawodu. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie absolwenci muszą otrzymać co najmniej 50 procent punktów z części pisemnej oraz 75 procent punktów z części praktycznej egzaminu.  
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl