4 grudnia 2020, 14:37

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

GALEWICE: Wydali przewodnik i opracowali tablicę

W miniony piątek uroczystym podsumowaniem zakończyliśmy projekt pod nazwą „Krajoznawczo odkrywamy region", który realizowaliśmy od stycznia do października 2020 roku, w ramach programu „Równać Szanse". Na jego realizacje pozyskaliśmy środki z ,,Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności" i ,,Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży". Celem naszego projektu było poznanie lokalnego środowiska, nabycie umiejętności pracy w grupie, nawiązanie nowych relacji społecznych oraz aktywny udział w promocji regionu. Wydanie ponad stustronicowego przewodnika oraz zaprojektowanie tablicy turystyczno-krajoznawczej było efektem naszej samodzielnej pracy. Dodatkowo zaprojektowaliśmy 23-kilometrowy szlak rowerowy wokół Galewic. W czasie realizacji wzięliśmy udział w warsztatach obsługi programów Photoshop i Corel. Pojechaliśmy również do Krakowa, gdzie zwiedziliśmy wystawy fotograficzne, Muzeum Fotografii oraz wiele innych ciekawych miejsc w tym mieście. W ramach projektu zbieraliśmy informacje na temat naszej gminy, docieraliśmy do materiałów źródłowych oraz zwiedziliśmy każdy jej zakątek, by opracować szczegółową dokumentację fotograficzną do przewodnika. Pomysłodawcą projektu był pan Rafał Dąbik, a koordynatorem pani Katarzyna Idzikowska. Projekt zakończyliśmy podsumowaniem w dworze Czapskich w Galewicach, na który przybył wójt gminy - pan Piotr Kołodziej, przewodniczący rady gminy - pan Jerzy Karsznia oraz pan Piotr Kowalczyk - członek zarządu powiatu w Wieruszowie. Projekt realizowany był przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie i współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach, który udostępnił nam pomieszczenia na spotkania. Bez wątpienia praca nad projektem była dla nas wspaniałą przygodą i otworzyła nas na nowe doświadczenia. Trudne sytuacje nauczyły nas radzenia sobie z problemami życia codziennego oraz nieustannego dążenia do wyznaczonych celów. Dostaliśmy szanse, dzięki której zakończymy projekt z bagażem nowych umiejętności.

Grupa Migafka

Autor: wieruszow@radiosud.pl