24 stycznia 2021, 14:29

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Janina Tarchalska z Medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy”

Koleją postacią uhonorowaną Medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” została Janina Tarchalska, pedagog i aktywna działaczka społeczna, mająca ogromny wkład w powstaniu i rozwinięciu działalności ostrzeszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I właśnie stowarzyszenie UTW było inicjatorem złożenia wniosku o przyznanie J. Tarchalskiej medalu. Na swoim ostatnim posiedzeniu zaakceptowała go, jednogłośnie przyjmując stosowną uchwałę, Rada Miejska w Ostrzeszowie. Burmistrz Patryk Jędrowiak przypomniał, że wyróżnienie zarezerwowane jest dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju swojej małej ojczyzny. Warunek ten Janina Tarchalska spełnia bez cienia wątpliwości. Urodziła się 21 kwietnia 1936 roku w Grabowie nad Prosną. Z wykształcenia jest nauczycielem i w tym zawodzie przepracowała 42 lata, kolejno w szkołach podstawowych w Doruchowie, Bobrownikach i Marszałkach oraz w Szkole Rolniczej, Liceum i Technikum Rolniczym w Grabowie nad Prosną. Wszędzie tam starała się motywować uczniów do aktywności pozaszkolnej. Jako zaangażowany społecznik dawała im zresztą znakomity przykład. Zakładała i działała w licznych organizacjach, czego nie zaniechała także na emeryturze. Jako członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Ostrzeszowie zainicjowała w roku 2002 powołanie do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zamiar ten udało się zrealizować już rok później. Janina Tarchalska została prezesem stowarzyszenia i funkcję tę pełniła przez dwanaście lat.
- Specyfika naszego uniwersytetu, ukształtowana na samym początku jego funkcjonowania pod przewodnictwem pani Janiny wygląda na uspołecznienie tej grupy senioralnej  - powiedział burmistrz. - Trzymanie ich w kręgu różnych zainteresowań i sekcji, w których mogą dowolnie uczestniczyć, a wykłady są tylko ukoronowaniem całej działalności Uniwersytetu III Wieku, co zasługuje na niewątpliwe podkreślenie.
Janina Tarchalska była też jedną z osób zabiegających o to, by świetlicę środowiskową „Bratek” przekształcić w Klub Seniora. Za swoje zasługi odebrała już wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Teraz przyszedł czas na następne.
-Medal też to również potwierdzenie, że działalność uhonorowanej, szczególnie w tak ważnym dziś wymiarze, jakiem jest aktywizacja osób starszych, doprowadziła do trwałych i pozytywnych zmian w naszej małej ojczyźnie - podkreślił P. Jędrowiak, dodając, że Janina Tarchalska to pierwsza kobieta uhonorowana Medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”.
Fot. www.ostrzeszow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl