14 sierpnia 2020, 03:23

Teraz

17°

Rozrywka i oświata

A A A

ŁĘKA MROCZEŃSKA: Jubileusz 20-lecia Szkoły

30 października  odbyła się niecodzienna uroczystość. Cała szkoła świętowała 20. urodziny w nowym budynku szkoły. W tym dniu wszyscy uczniowie przybyli do szkoły w galowych strojach, aby podkreślić ważność wyjątkowego dnia. Uroczystość rozpoczęła się apelem. Od rana uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Szkoła moich marzeń”. Natomiast uroczysta gala odbyła się w sali gimnastycznej. Rozpoczęto ją od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego.

Po części oficjalnej głos zabrała dyrektor szkoły Ilona Grząka, która powitała całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości były władze samorządowe – sekretarz Gminy Baranów – Ilona Skiba, Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Sylwia Szmaja, dyrektorzy szkół gminy Baranów oraz dyrektor Żłobka w Baranowie, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą – Beatą Parzonka, sołtys Łęki Mroczeńskiej – Łukasz Jerzyk, Prezes OSP w Łęce Mroczeńskiej – Jan Możdżanowski, rodzice i Rada Rodziców Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej oraz emerytowani nauczyciele. Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu ukazała zarys historyczny powstania i działalności szkoły w dwudziestoleciu – od 1999 do 2019 roku. Jubileusz szkoły jest okazją, by przeżyć chwile wspomnień, ocalić od zapomnienia cząstkę ważnego dla uczniów, nauczycieli i pracowników  miejsca i wspólnie spędzonego czasu, by uświadomić sobie dorobek dwudziestolecia, a jednocześnie kreślić ambitne plany na przyszłość – podkreśliła. Szkoła powstała w 1999 roku, a jej uroczyste otwarcie miało miejsce w 20 września 1999 roku. Uroczystego otwarcia szkoły dokonał ówczesny Wójt Gminy Baranów – Jan Sarnowski. Na dziedzińcu szkoły odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stanisława Napierały i ks. Prałata Stanisława Borowickiego. Pierwszym dyrektorem nowo powstałej szkoły w 1999 roku została Danuta Słupianek – Kocemba. Minutą ciszy uczczono jej pamięć. Dyrektor Ilona Grząka w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na wkład społeczności Łęki Mroczeńskiej i okolicznych wiosek w budowę szkoły. Powstała szkoła marzeń – szkoła na miarę XXI wieku, brakowało jednak sali gimnastycznej o której marzyli: dyrektor, nauczyciele i uczniowie. W 2012 roku kolejny raz spełniły się marzenia i powstała przy szkole piękna sala gimnastyczna z zapleczem. Otwarcia sali dokonała Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek oraz dyrektor szkoły. Szkoła tętni życiem – bierzemy udział w różnorakich programach, projektach, konkursach i turniejach. Osiągamy sporo sukcesów o czym świadczą dyplomy, puchary, statuetki – cała wystawa zorganizowana na holu szkoły. Drodzy nauczyciele, uczniowie - nie możemy zapomnieć o przeszłości, o dorobku i historii szkoły, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień. Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom obecnym i tym emerytowanymi tym już nieobecnym, za przekazywanie wiedzy i umiejętności, za trud wychowania wielu roczników, za wpajanie ważnych wartości. Podziękowała również rodzicom za wspólne wspieranie działań szkoły. Niech nasza szkoła będzie piękna na zewnątrz i wewnątrz. Po wystąpieniu dyrektora głos zabrała sekretarz Gminy Ilona Skiba – przekazała życzenia w imieniu Wójta Gminy Baranów – Bogumiły Lewandowskiej – Siwek, a następnie wystąpili dyrektorzy szkół z terenu gminy Baranów. Po wystąpieniach zaproszonych gości uczniowie przedstawili piękną część artystyczną nawiązującą do życia szkoły. Na montaż slowno – muzyczny złożyły się: wiersze, piosenki i tańce. Szkolni artyści zaprezentowali się znakomicie. Część artystyczną przygotowali: Lucyna Giebel i Justyna Tomaszek – Malinowska (montaż słowno – muzyczny), oprawa muzyczna -  Andrzej Ciurys, taniec „Krakowiak” – Henryka Orszulak. Dekorację przygotowały: Anna Raszewska i Elwira Polak. Na zakończenie obchodów wszyscy uczestnicy tego wydarzenia zostali poczęstowani urodzinowym tortem. Tort ufundowała Rada Rodziców. Obchody dofinansowała również Gmina Baranów. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników, którzy włączyli się w organizację tej wyjątkowej uroczystości – przygotowali wystawę, pocztówki, folder, ukazało się również okolicznościowe wydania gazetki „Szkolnego Kramiku”.

źródło: SP w Łęce Mroczeńskiej

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl