6 października 2022, 14:58

Teraz

17°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: 20 000 na konserwację zabytkowego fortepianu

Gmina Kępno otrzymała dotację w wysokości 20.000 zł na konserwację zabytkowego fortepianu znajdującego się Samorządowej bibliotece Publicznej w Kępnie. Wniosek został złożony w konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Dzięki tej dotacji znajdujący się w bibliotece fortepian marki Imler zostanie odrestaurowany jeszcze w tym roku.

Zabytek posiada wysoką wartość historyczną. To zabytkowy fortepian wyprodukowany w Lipsku w 1890 roku, salonowy, skrzydłowy, czarno politurowany, klawiatura z kości słoniowej, płytowej z drzewa hebanowego -powiedziała Anna Dulian z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich.

Prace konserwatorskie prowadzić będzie Maciej Szarapiński, który został wyłoniony w postępowaniu udzielenia zamówienia publicznego i posiada uprawnienia rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie instrumenty muzyczne w specjalizacji instrumenty fortepianu. Odrestaurowany fortepian jako zabytek oglądać będzie można w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl