8 grudnia 2021, 10:45

Teraz

-3°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Ogólnopolski Dzień Biblioterapii „Czytanie pomaga”

14 listopada 2016 roku obchodzony był I Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Z tej okazji w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

Na zajęciach użyto elementów muzykoterapii z wykorzystaniem gongów i mis tybetańskich. Dzieci po wysłuchaniu terapeutycznej bajki o kotach zostały zaproszone do zajęć, na których tworzyły swoje autorskie koty przy wykorzystaniu technik plastycznych. Biblioterapia to wykorzystanie książek, fragmentów tekstu drukowanego w celach terapeutycznych, jej odmianą jest bajkoterapia, czyli wykorzystanie opowieści do pomocy dzieciom w trudnych sytuacjach np.: nieprzystosowanie do grupy, lęk przed pójściem do szkoły. Biblioterapia może być wykorzystywana, jako uzupełnienie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Pracownicy biblioteki powiatowej są wykształconymi biblioterapeutami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym i autorami bajek terapeutycznych wydanych w formie książkowej przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną i centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Autor: