10 grudnia 2022, 06:46

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Projekt realizowany przez ZSP nr2

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyła się akcja wymiany osłon wałów przegubowo-teleskopowych. Projekt realizowany był przez Wielkopolską Izbą Rolniczą we współpracy z ZSP Nr 2 w Kępnie, Powiatem Kępińskim, Państwową Inspekcją Pracy oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Wymianie podlegały osłony wałów odbioru mocy (WOM) będące na wyposażeniu gospodarstw rolników indywidualnych. Wymiany dokonał pracownik specjalistycznej firmy SIPMA S.A. w Lublinie na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą.Przy okazji realizacji tego projektu popularyzowane były zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze wałów przegubowo-teleskopowych. Uczestnicy akcji otrzymali ulotki informacyjne, dzięki którym rolnicy będą mogli zapoznać się z bezpiecznymi zasadami pracy przy obsłudze wałów przegubowo-teleskopowych i innych maszyn.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl