10 grudnia 2022, 07:15

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: „Ścieżka dydaktyczna Trzech Wyznań”

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie wydał opracowanie „Kępińska ścieżka dydaktyczna Trzech Wyznań”.

Opracowanie zostało wydane w ilości 500 szt. W założeniach służyć ma głównie osobom zwiedzającym Kępno oraz dla przeprowadzania zajęć z regionalizmu itp. Opracowanie zbiega się z dwusetną rocznicą wybudowania kępińskiej Synagogi (1815- budowa synagogi, 1816 - budowa ołtarza synagogi). - Wiemy doskonale, że do 1939 roku, Kępno było miastem trzech wyznań. Zgodnie tu żyli Polacy, Niemcy i Żydzi. Dzisiaj po latach publikacja będzie niewątpliwą promocją dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Chciałbym ją skierować do ambasady Niemiec i Izraela, aby pokazać, że jest takie miasto, które pamięta o swojej przeszłości - powiedział Piotr Psikus, burmistrz Miasta i Gminy Kępno. Opracowanie powstało dzięki współpracy młodzieży Gimnazjum w Krążkowach, która w ramach realizacji projektu edukacyjnego, koordynowanego przez Dominika Makoscha opracowała wstępną mapę i zakres merytoryczny, Mirosława Łapy i Tomasza Wróblewskiego, którzy merytorycznie wsparli niniejszy projekt.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~3wyznan0408 : Kępno miastem Trzech wyznań ale wielu narodowości wśród Polaków czy Niemców byli zarówno katolicy jak i ewangelicy czy żydzi...........

    20:48, 4 sierpnia 2016, | odpowiedz