6 lipca 2022, 12:37

Teraz

18°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Szkoła Muzyczna zaprasza w swoje progi

Trwają zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie. Wnioski kandydatów do szkoły przyjmowane są do końca maja.

Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie gry na siedmiu instrumentach, takich jak: fortepian, gitara, skrzypce, flet poprzeczny, saksofon, trąbka i akordeon. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6. do 16. roku życia, bowiem edukacja odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim, zwanym dziecięcym i 4-letnim, młodzieżowym. Cykl 6-letni dedykowany jest kandydatom młodszym w przedziale wiekowym od 6 do 10 lat, natomiast 4-letni, starszym w wieku od 8 nawet do 16 lat. Zajęcia z instrumentu z każdym uczniem prowadzone są indywidualnie, co sprzyja efektywności kształcenia.

Naukę prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bowiem nauczyciele są absolwentami akademii muzycznych. Szkoła dysponuje bogatym instrumentarium i niezbędną do edukacji muzycznej bazą dydaktyczną. Nowoprzyjętym uczniom umożliwia się wypożyczenie wysokiej klasy instrumentów do nauki gry. Szkoła jest  placówką państwową, nieodpłatną, podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie kończący szkołę otrzymują świadectwa państwowe, będące przepustką do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia - zachęca dyrektor szkoły Magdalena Pacholik.

Wnioski kandydatów do szkoły przyjmowane są do końca maja b.r. Konsultacje w ramach drzwi otwartych odbędą się w dniach: 20 i 27 maja oraz 3 czerwca od 15.45. do 16.30. Spotkanie z dyrektorem szkoły odbędzie się 24 maja o godz. 18.00. Badania przydatności kandydatów do szkoły zostaną przeprowadzone 9 czerwca w sali koncertowej szkoły.wszystkie informacje na temat rekrutacji do szkoły znajdują się na stronie internetowej www.psmkepno.pl w zakładce „rekrutacja”.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl