8 grudnia 2021, 09:55

Teraz

-3°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: W niedzielę ruszy rajd "Pijany życiem"

W najbliższą niedzielę rusza rajd profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia pod hasłem "Pijany życiem". To kolejny projekt
realizowany przez Powiat Kępiński.

Pierwsza przewidziana dla rowerzystów, druga z tras dla osób wybierających rolki i trzecia dla piechurów uprawiających nordic walking. Trasy prowadzić będą ulicami Kępna i jego najbliższych okolic. Zostały tak wytyczone aby uczestnicy wspólnie spotkali się w trzech punktach. Pierwszy z nich to Komenda Powiatowa Policji, drugi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej a trzeci to kompleks sportowy Liceum Ogólnokształcącego Nr I przy ulicy Dąbrowskiego. Pierwszy przystanek w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie gdzie uczestnicy zostaną zapoznani ze statystykami policyjnymi wypadków i zdarzeń spowodowanych po nadużyciu alkoholu oraz środków odurzających, pokazane zostaną obrazy z interwencji. Funkcjonariusze zapoznają uczestników z prawnymi konsekwencjami zdarzeń spowodowanych po zażyciu alkoholu. Dla uczestników przygotowane zostaną konkurencje takie jak slalom w alkogoglach i narkogoglach, nalewanie pełnej szklanki wody, konkurencje slalomu na rowerze i na rolkach pozwalające sprawdzić reakcje organizmu na różne czynniki szkodliwe.
Drugim przystankiem na trasie rajdów będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej gdzie odbędzie się symulacja wypadku drogowego spowodowanego przez osoby pod wpływem alkoholu. Pokaz będzie obejmował prezentację wszystkich czynności podejmowanych przez służby PSP podczas wypadku drogowego między innymi zabezpieczenie miejsca wypadku, pierwsza pomoc ofiarom, wyciąganie poszkodowanego ze zgniecionego samochodu, czynności podtrzymania życia do czasu przyjazdu służb medycznych. Podczas pokazu odbędzie się również prelekcja jak zachować się w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przez osoby niewykwalifikowane.
Ostatnim przystankiem będzie miejsce zakończenia rajdów- boisko sportowe oraz hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie gdzie pokazany i omówiony zostanie ostatni etap pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach związanych z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych. Ratownicy medyczni opowiedzą uczestnikom o sytuacjach, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy, zaprezentują skutki zdrowotne będące konsekwencją stosowania używek od strony ich wpływu na funkcjonowanie fizjologiczne organizmu, zwolnienie reakcji psychomotorycznych lub ich nadmierne niekontrolowane pobudzenie. Każdy z uczestników rajdów otrzyma podręczny zestaw pierwszej pomocy w postaci maseczki do sztucznego oddychania i rękawiczek jednorazowych. Podsumowaniem rajdów będzie impreza plenerowa połączona z zajęciami nauki zachowań prozdrowotnych - w formie otwartej - konkurencje sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeprowadzonych zostanie 5 konkursów tj. 1. bieg z przeszkodami dla dzieci, 2. konkurs wiedzy o uzależnieniach (propozycje pytań zostaną przedłożone do akceptacji po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie), 3. pierwsza pomoc i bandażowanie dla młodzieży, 4. testy sprawnościowe, 5. testy szybkości reakcji. W ramach każdego z w/w konkursów nagrodzonych zostanie trzech zawodników. Na terenie kompleksu sportowego odbędzie się również pokaz z udziałem psa wyszkolonego do wyszukania środków psychoaktywnych oraz psa wyszkolonego do obrony przed agresją ze strony osób pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Dla najmłodszych przewidziano konkurs rysunkowy związany z tematyką profilaktyki uzależnień. Swoje stoiska informacyjno-promocyjne przygotują również: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, poradnia Remedium oraz dietetycy . Na uczestników rajdu czekać będzie także poczęstunek.
Całość działań możliwa jest dzięki pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji ze środków Samorzadu Województwa Wielkopolskiego. Celem realizacji zadania pn. „Pijany życiem” jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz zapobieganie różnym problemom, jakie mogą wynikać np. z zachowań ryzykownych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl