25 stycznia 2020, 18:13

Teraz

-3°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Wernisaż wystawy "W pracowni artysty"

W Muzeum Ziemi Kępińskiej odbył się wernisaż nowej wystawy zatytułowanej "W pracowni artysty", na której zaprezentowane zostały szkice patrona muzeum, Tadeusza Piotra Potworowskiego. Gościem honorowym wernisażu był Jan Potworowski, syn Tadeusza Piotra Potworowskiego.

Wystawa prac T.P. Potworowskiego jest wystawą stałą, która od piątku została wzbogacona o nowe prace zakupione od bezpośredniego spadkobiercy artysty, jego syna Jana Potworowskiego. Prezentowana wystawa jest ekspozycją prac studyjnych oraz szkiców przygotowawczych, pochodzących z różnych okresów twórczości malarza. Zespół zakupionych grafik to kolejny krok w uzupełnianiu, a więc budowaniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, przez instytucję związaną od początku swojego istnienia z osobą Tadeusza Piotra Potworowskiego, który był jej pierwszym dyrektorem i kustoszem. Wyjątkowym elementem piątkowego wydarzenia była wizyta w Kępnie syna Tadeusza Potworowskiego -Jana, który nie ukrywał wzruszenia i z sentymentem wspominał lata dzieciństwa spędzone w Grębaninie i Kępnie. Wyraził również przekonanie, że obrazy i szkice autorstwa jego ojca oraz pamiątki, które teraz znajdują się w kępińskim Muzeum będą obiektem zainteresowania nie tylko społeczności lokalnej.

Kępno dla mnie staje się radością, przyjemnością i będę robić wszystko aby wspierać, pomagać, zbierać dokumentację ojca, listy i to co mogę znaleźć w malarstwie. Zrobię wszystko aby wrócić i współpracować. Naprawdę dla mnie to jest taki przełom – powiedział Jan Potworowski.

Burmistrz Piotr Psikus podkreślił, że wydarzenie jest jednym z najważniejszych w historii Muzeum i Kępna. Dzięki uzupełnieniu kolekcji o nowe zbiory, wystawa stała "Kolory Potworowskiego" stanie się wystawą bardziej dynamiczną i łatwiejszą w odbiorze dla zwiedzających a nowe zbiory w postaci szkiców wzbogacą ekspozycję i wiedzę zwiedzających o ich autorze a także umożliwią poznanie historii życia artysty, niewątpliwie bliskiego sercom mieszkańców Kępna i regionu. Muzeum Ziemi Kępińskiej pragnie stworzyć miejsce stałej ekspozycji dzieł oraz pamiątek związanych z artystą, czyli muzealnego archiwum. Zyska ono charakter atelier malarza poprzez ukazanie procesu twórczego malarza,począwszy od prezentacji luźnych szkiców przygotowawczych oraz szkicowników a skończywszy na gotowych już obrazach na płótnie.     W przyszłości wystawa ta zostanie uzupełniona o materiały źródłowe i archiwalne, które dopełnią wrażenia przebywania w pracowni artysty.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl