5 marca 2024, 10:45

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Wykład i wystawa o Niepodległej

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbył się wykład nt. odzyskania przez Polskę niepodległości połączony z uroczystym otwarciem wystawy „Tak powstawała Niepodległa” przygotowanej przez Biuro „Niepodległa”.Przybyłych gości powitał dyrektor biblioteki, Wiesław Walas, który opowiedział o historii odzyskiwania przez Polskę Niepodległości, zawartej na planszach wystawy. Następnie przedstawił zgromadzonej publiczności sylwetkę prelegenta, który na sobotnie popołudnie przygotował bardzo ciekawą prelekcję.
Wykład pn. „Czy rzeczywiście 123 lata niewoli? Pogadanka o rozbiorach, zaborach i odzyskaniu niepodległości na przykładzie Kępna" wygłosił kępiński historyk i regionalista – Łukasz Kamiński. W ciągu półtorej godziny zgromadzeni goście z zaciekawieniem słuchali o procesie utraty niepodległości, o trudzie włożonym w jej odzyskanie oraz o wszystkich wydarzeniach, które przyczyniły się do ponownej suwerenności narodu polskiego. Wyjątkową uwagę poświęcono historii Ziemi Kępińskiej oraz losom bohaterów wywodzących się z terenu teraźniejszego powiatu kępińskiego. Aspektem kończącym wykład była odpowiedź na zawarte w tytule prelekcji pytanie: „Czy rzeczywiście 123 lata niewoli?” Analiza historii wykazała, że ziemie powiatu kępińskiego znajdowały się pod okupacją przez 127 lat. Temat wykładu spowodował wiele dyskusji oraz zachęcił zebranych do podzielenia się swoimi przemyśleniami, a także historiami rodzinnymi z czasów okupacji. Był także czas na dokładne i uważne zwiedzenie wystawy pn. „Tak powstawała Niepodległa”. Dla zgromadzonych gości został także przygotowany poczęstunek.
Wydarzenia te były częścią Projektu realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kępnie pn. „Z Biblioteką przez Narodowe Święto Niepodległości”. Zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl