27 maja 2024, 17:34

Teraz

25°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Wyłoniono "Króla Kurkowego 2024"

Na strzelnicy brackiej w Ostrzeszowie  Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie przeprowadziło zawody strzeleckie o tytuł "Króla Kurkowego 2024" do Tarczy Królewskiej i Kura a także strzelanie o Puchar Pamięci Henryka Chowańskiego".


Celem  zawodów było upowszechnianie strzelectwa sportowego a przede wszystkim wyłonienie Króla na 2024r. W zawodach, na gościnnej strzelnicy brackiej w Ostrzeszowie, wzięło udział 20 zawodników. Zawody zaszczycił obecnością Z-ca Burmistrza MiG Kępno – Artur Kosakiewicz oraz bracia z KBS Ligoty.Przy pięknej pogodzie i pomocy Adama Pisarskiego i Ewy Hełki ( sędzia strzelectwa sportowego)  udało się rozegrać 3 konkurencje. O tytuł Króla Kurkowego 2024 i jego rycerzy oraz o „Puchar Pamięci Henryka Chowańskiego” dostępny dla wszystkich uczestników 
zawodów. „Królem Kurkowym  2024” został po raz drugi Marek Czekała  a jego rycerzami po zaciętej rywalizacji ( strzelanie do „Kura” ) po ok 180 strzałach -  zostali  Wiktor Nowakowski  I-szy Rycerz, Tadeusz Hanuszewicz  II-gi  Rycerz i Elżbieta Jokiel  III-ci  Rycerz. „Król Kurkowy 2024” otrzymał łańcuch królewski i piękną tarczę z rąk byłego króla Tadeusza Witkowskiego a rycerze tarczę kura, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.W konkurencji „O Puchar Pamięci H. Chowańskiego ” mistrzem został Paweł Ślęk, II miejsce zajęła  Ewa Hełka a III miejsce zajął młody uczestnik Borys Maciuszonek . Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody ufundowane przez Bractwo Kępińskie. Kolejne zawody Bractwa zaplanowano w czerwcu na strzelnicy elektronicznej w Rychtalu. 

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl