1 czerwca 2020, 23:27

Teraz

12°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie zorganizowane zostały eliminacje cechowe XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów Zatrudnionych w Rzemiośle pod hasłem „BEZPIECZNIE OD STARTU”. Patronem corocznego przedsięwzięci są Związek Rzemiosła Polskiego, Główny Inspektorat Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy i Minister Edukacji Narodowej.
Konkurs swoją obecnością zaszczycił przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie - kierownik biura Cechu – Marek Wróbel. Organizatorkami konkursu były Ewa Jobczyk i Dorota Tokarek.

Prowadzone od dziewiętnastu lat przedsięwzięcie ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Konkurs jest, zatem adresowany do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.
Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk powitał gości, organizatorki oraz uczestników zmagań.  Eliminacje zgromadziły 35 uczniów branżowej szkoły I stopnia w różnych zawodach. Młodzież otrzymała do rozwiązania test wielokrotnego wyboru, składający się z dwóch części: 20 pytań z zakresu prawa pracy i 20 pytań z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. 
Jury w składzie: M. Wróbel, E. Jobczyk i D. Tokarek po sprawdzeniu prac wyłoniło zwycięzców: I miejsce zdobył Patryk Nowak (uczący się w zawodzie tapicer), miejscem II uhonorowany został Patryk Ruzik (uczący się w zawodzie stolarz), III miejsce uzyskał Patryk Latusek (uczący się w zawodzie operator maszyn skrawających).
Laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów pieniężnych ufundowanych przez Cech Rzemiosł Różnych w Kępnie. Wyłonieni zwycięzcy reprezentować będą Cech w Kaliszu w etapie regionalnym konkursu.

Autor: ireneusz.czechlowski@radiosud.pl