13 czerwca 2021, 23:44

Teraz

11°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: XX edycja ,,Szkolnych Prób Literackich w ZSP Nr 1

1 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie odbyło się podsumowanie XX edycji powiatowego konkursu pn. ,,Szkolne Próby Literackie". Organizatorami są Starostwo Powiatowe i ZSP nr 1 w Kępnie. Tradycyjna Biesiada Literackie na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości szkolnych, wzbogacając dokonania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Niestety ze względu na obowiązujące nadal obostrzenia sanitarne uległa zmianie jej forma; niemożliwe było spotkanie Jury ze wszystkimi uczestnikami konkursu, nie odbyła się również część artystyczna zawsze poświęcona wybitnemu twórcy literatury polskiej.

Założeniem konkursu jest pobudzenie wrażliwości i wyobraźni poetyckiej, wyzwolenie odwagi do odsłonięcia własnych przeżyć wewnętrznych oraz promowanie talentów literackich młodzieży naszego regionu. Corocznie przez 20 lat temu wydarzeniu towarzyszyła osoba z literackiego świata. W tym roku w montażu słownym zaprezentowanym przez Julię Michalską, Julię Gąszczak, Jakuba Soleckiego (uczniów klasy II LOB) wspomniani zostali Patroni 2021 roku: Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Lem, prymas Stefan Wyszyński.

Słowami Cypriana Kamila Norwida określającymi, że ,, Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic... rozpoczęto uroczyste podsumowanie debiutów poetyckich i prozatorskich XX – edycji powiatowych ,,Szkolnych Prób Literackich” uczestników zgłoszonych w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na panującą epidemię konkurs nie został bowiem rozstrzygnięty w ubiegłym roku szkolnym. Do jury debiutów poetyckich zaproszono regionalnych twórców, którym poezja jest bardzo bliska: panią Danutę Idzikowską, panią Monikę Banaś i panią Kingę Szczupak. W tej edycji swoje prace nadesłało 22 uczestników - 12 tekstów prozy i 12 utworów poetyckich. Na ten literacki apel odpowiedziała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie, młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie oraz młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie. Każdy z młodych twórców występował pod pseudonimem który rozszyfrowano po ogłoszeniu werdyktu. Jury w kategorii poezji wyłoniło trzech laureatów: Julia Wypych – absolwentka LO Nr I, Hanna Ostrowska- LO Nr I, Robert Stężały- absolwent ZSP Nr 1 oraz wyróżnienie dla Matyldy Gandeckiej – absolwentka LO Nr I. W kategorii prozy również wybrano 3 laureatów: Agata Dąbrowska- absolwentka ZSP Nr 1, Paulina Błasek absolwentka ZSP Nr 1, Bartosz Gudra - ZSP Nr 2; wyróżnienie przyznano Klaudii Gandeckiej – absolwentka ZSP Nr 1. Jak co roku nagrody dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe, które wręczył pan Dariusz Baranowski z Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu i pani dyrektor Bogumiła Drobina. Tradycyjnie uwieńczeniem każdej edycji konkursu jest Antologia poezji i prozy młodych twórców opracowana przez panią Danutę Wabnic. Pani dyrektor szkoły wręczyła Antologię XIX edycji konkursu przedstawicielowi starostwa a pozostałe egzemplarze zostały przekazane do bibliotek szkół ponadpodstawowych.
Organizacyjnie konkurs przygotowali Danuta Wabnic, Aleksandra Kowalek i Dariusz Baranowski. Wszystkim debiutującym, zdobywającym pierwsze doświadczenia twórcom życzymy entuzjazmu i optymizmu; przekonania, że dar tworzenia gwarantuje pogodę ducha i radość czerpaną z codziennych doświadczeń w tworzeniu. Ze swej strony zapewniamy realizacje kolejnych edycji konkursu powiatowego zapewniającego odkrywanie talentów, udoskonalanie daru pisania i pogłębianie współpracy z lokalnymi poetami oraz Kępińskim Kołem Literatów.
Danuta Wabnic

Aleksandra Kowalek

Autor: