13 czerwca 2021, 22:34

Teraz

11°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Znów sukcesy muzyków z PSP

Kolejne sukcesy młodych akordeonistów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kępnie w konkursach akordeonowych.

Pierwszy z nich odbył się w Tarnobrzegu i miał zasięg ogólnopolski. Wzięli w nim udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia, podzieleni na 3 grupy klasowe. Do konkursu zgłosiło 91 uczestników z całej Polski, w tym trójka akordeonistów z kępińskiej muzycznej. Wiktoria Habrajska konkurowała z 18 pozostałymi uczestnikami w grupie II, natomiast Florian Taras i Mikołaj Michalczyk z 41 w grupie III – najstarszej. Komisję konkursową reprezentowało Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak. Członkami byli również: prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski oraz prof. dr hab. Paweł Paluch. Wyniki konkursu zostały opublikowane w Internecie 24 maja b.r. Mikołaj Michalczyk w tym konkursie zajął I miejsce uzyskując 24/25 pkt. możliwych do zdobycia, natomiast Florian Taras zdobył wyróżnienie z niewiele niższym wynikiem 21 pkt.
    
1 czerwca, w Dniu Dziecka opublikowane zostały wyniki kolejnych dwóch konkursów z udziałem uczniów Szkoły Muzycznej w Kępnie. Pierwszy z nich dotyczył VII Spotkań Młodych Akordeonistów w Brzezinach. Konkurs dedykowany był najmłodszym adeptom sztuki gry na akordeonie, uczniom klas I – III cyklu 6-letniego i I cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia, stąd w tym konkursie mogła wziąć udział jedynie Wiktoria Habrajska, która obecnie uczęszcza do klasy III cyklu 6-letniego. Do konkursu zgłosiło 44 uczestników z całej Polski. W konkursie tym Wiktoria zajęła III miejsce.
Tego samego dnia do szkoły dodarły również dobre wieści z Moskwy o kolejnym sukcesie Wiktorii i jednocześnie Mikołaja na skalę międzynarodową. Mowa o International Moscow Music Online – Competition - Międzynarodowym Moskiewskim Konkursie Muzycznym dedykowanym wielu specjalnościom instrumentalnym, w tym akordeonowi. Uczestników oceniało międzynarodowe jury. Tym razem obowiązywał podział na kategorie wiekowe. Wiktoria reprezentowała kategorię najmłodszą (do 9 lat), natomiast Mikołaj od 14 do 17 lat. Jako czternastolatek uczeń Szkoły Muzycznej w Kępnie konkurował z uczestnikami starszymi od siebie nawet o 3 lata. Wiktoria Habrajska w tym konkursie zajęła III miejsce a Mikołaj I miejsce.
  
 To nie koniec sukcesów! W dniach od 2 do 5 czerwca 2021 r. w Sochaczewie odbył się IX Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka. Współorganizatorem de facto konkursu o zasięgu ogólnopolskim było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. To kolejne po Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych muzyczne przedsięwzięcie wpisane do kalendarza ogólnopolskich konkursów i festiwali Centrum Edukacji Artystycznej rekomendowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biorąc powyższe pod uwagę już sam udział całej trójki w tym konkursie należy uznać za duże wyróżnienie, tym bardziej, że na liście uczestników znalazły się nazwiska najzdolniejszych młodych akordeonistów w Polsce. Organizowany cyklicznie co roku Festiwal adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia i dzieli się na grupę solistów (4 kategorie klasowe) oraz zespoły kameralne. Wiktoria wystąpiła w pierwszej kategorii solistów, natomiast Florian Taras i Mikołaj Michalczyk w drugiej. Jury Festiwalu stanowili wykładowcy i nauczyciele klas akordeonu szkół i uczelni muzycznych. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Bogdan Dowlasz z Akademii Muzycznej w Łodzi. Zgodnie z regulaminem Festiwalu Jury wyłoniło grupę laureatów spośród uczestników, którzy otrzymali co najmniej 21 pkt. oraz grupę wyróżnionych spośród uczestników, którzy otrzymali co najmniej 20 pkt. Wiktoria Habrajska w tym konkursie otrzymała wyróżnienie natomiast Mikołaj Michalczyk został Laureatem. W Festiwalu udział wzięło 93 uczestników. O wysokim poziomie imprezy świadczy fakt, iż do grona wyróżnionych i laureatów zakwalifikowała się większa połowa (47 solistów i 4 zespoły kameralne). Wśród laureatów znalazło się 27 solistów i 4 zespoły kameralne. Mikołaj Michalczyk w swojej kategorii uzyskał najwyższą punktację (23,25 pkt./25 pkt. możliwych do zdobycia). W rankingu całego Festiwalu znalazł się na drugiej pozycji ex aequo pokonując 90 pozostałych uczestników. Od uczestnika  z najwyższą punktacją z IV kategorii (dedykowanej uczniom klas IV-VI szkół muzycznych II st.) dzieliło Mikołaja zaledwie 0,25 pkt.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl