17 października 2021, 05:28

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

KUŹNICA GRABOWSKA: Z Elementarzem Falskiego do Senatu RP

Dzisiaj (7 października) w gmachu Senatu RP w Warszawie otwarto wystawę „Elementarz dobrych wspomnień w 140 rocznicę urodzin prof. Mariana Falskiego”. Wystawę przygotowaną przez Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej, zorganizowano z inicjatywy senator Ewy Mateckiej. Na zaproszenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Tomasza Grodzkiego na wernisaż udał się przewodniczący Rady Powiatu w Ostrzeszowie Tomasz Maciejewski wraz z wójtem Kraszewic Konradem Kuświkiem.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl