8 grudnia 2021, 12:04

Teraz

-2°

Rozrywka i oświata

A A A

LASKI: Spotkanie z okazji Dnia Lasek

11.11.2016r. w sali Domu Ludowego w Laskach miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Lasek, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS, przy współudziale Gminy Trzcinica i Zespołu Szkół w Laskach.

Uroczystość uświetnili swą obecnością poseł na Sejm RP i jednocześnie prezes TS TILIA Bożena Henczyca, Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, radni Rady Powiatu Kępińskiego z terenu Gminy Trzcinica Renata Ciemny i Tomasz Gatner, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk wraz z radnymi, dyrektor ZS w Trzcinicy Małgorzata Hadzik oraz dyrektor ZS w Laskach Hanna Smyrek, dyrektor GPB w Trzcinicy Renata Gość i kierownik USC Joanna Gatner, a także potomkowie dawnych nauczycieli szkoły w Laskach Aleksego Merdasa i Teofila Nowaka, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i wielu mieszkańców Lasek.

Uroczystość rozpoczęła się uczczeniem Narodowego Święta Niepodległości poprzez odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Laskach przedstawili wzruszający program artystyczny nawiązujący do Święta Niepodległości, a młodzież skupiona w chórku szkolnym Violino, uświetniła spotkanie patriotycznym repertuarem. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który przybliżył zebranym kontekst historyczny odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., a także nakreślił cechy współczesnego patriotyzmu. Kolejnym punktem programu była prezentacja publikacji wydanej przez TPL LUKUS zatytułowanej: „LASKI 2015”. Stanowi ona trzecie z serii, ukazujące się co pięć lat, wydawnictwo, w którym przedstawiane są najważniejsze wydarzenia w Laskach w minionym pięcioleciu, a także te bardziej odległe, które powoli zacierają się w pamięci mieszkańców. Zebrania i opisania bieżących i historycznych wydarzeń podjął się zespół redakcyjny w składzie: Grzegorz Hadzik, Łukasz Kamiński, Justyna Muszalska, Mariusz Noculak, Florian Piasecki, Tadeusz Radliński, Hanna Smyrek, Marek Sokołowski, Wiesława Trzęsicka, Paweł Trzęsicki, Adela Wawrzyniak, Maria Woźnica. Projekt okładki wykonała Gabriela Kołodziejczak, a skład książki - Ewelina Smyrek.

Publikacja „LASKI 2015” składa się z trzech działów: pierwszy z nich opisuje najważniejsze wydarzenia minionego pięciolecia w Laskach, drugi - zatytułowany „Przywracanie pamięci regionalnej” zawiera cykl artykułów ukazujących mniej znane fakty z historii naszej miejscowości; trzeci dział to opis ciekawostek przyrodniczych naszej małej ojczyzny. Dodatkową atrakcją publikacji są fotografie, ukazujące Laski z lotu ptaka, wykonane przez pana Dominika Banasia.  Oprócz publikacji, TPL LUKUS przygotowało dla uczestników spotkania niespodziankę w postaci pocztówki wydanej z okazji 1050-lecia chrztu Polski.

Kolejnym punktem programu była prezentacja wybitnych nauczycieli szkoły w Laskach Aleksego Merdasa i Teofila Nowaka, którym nadano honorowe tytuły „Zasłużonych laskowian”. Uzupełnieniem prezentacji była wystawa fotograficzna poświęcona tym postaciom.
Na zakończenie głos zabierali zaproszeni goście, którzy gratulowali pięknie zorganizowanej uroczystości i podziękowali za owocną działalność na rzecz małej ojczyzny.

Źródło: UG Trzcinica

Autor: maciej.tettling@radiosud.pl