11 kwietnia 2021, 17:39

Teraz

14°

Rozrywka i oświata

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Rozstrzygnięto konkurs na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną”

Rozstrzygnięto konkurs na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną”. Jego organizatorem była Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie – Gabriela Brzezińska i Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Danuta Gąszczak.W konkursie udział wzięli mieszkańcy z terenu Gminy Łęka Opatowska, których zadaniem było wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z użyciem naturalnych materiałów i z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.Na konkurs wpłynęły 34 palmy prezentujące bardzo wysoki poziom artystyczny, w których przygotowanie często zaangażowane były całe rodziny.Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi lub nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Organizatorów, natomiast każdy uczestnik otrzymał ponadto pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.


Laureaci konkursu

Kategoria palmy do 130 cm:

I miejsce – Julia Kaczmarzyk

II miejsce – Hubert i Tomasz Gąszczak

III miejsce – Benedykta i Paula Tomczak

Wyróżnienia: Maciej Balcerek i Anna Pilarek, Dawid i Katarzyna Gąszczak, Miłosz Biczysko, Szymon, Bartosz, Agnieszka i Mateusz Fojtar.

2. Kategoria palmy powyżej 130 cm:

I miejsce – Ewa Osada

II miejsce – Hania, Emilia i Małgorzata Sułot

III miejsce – klasa III zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej

Autor: