29 stycznia 2022, 02:10

Teraz

-1°

Rozrywka i oświata

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Rządowy Program "Aktywna Tablica"

Gmina Łęka Opatowska jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe otrzymała wsparcie finansowe - Rządowy program „Aktywna Tablica” na kwotę 69.357,60 zł. Wnioski o wparcie w 2021 roku złożyły dwie szkoły z terenu gminy tj. Szkoła Podstawowa w Siemianicach im. Szembeków z Siemianic oraz Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 86.697,00 zł.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl