30 maja 2020, 20:36

Teraz

14°

Rozrywka i oświata

A A A

MIKORZYN: „OBRADY SEJMU” w Przedszkolu Samorządowym

Jednym z etapów realizacji programu „Optymistyczne przedszkole” było zorganizowanie debaty sejmowej, która odbyła się dnia 25.11.2019r. Debata dotyczyła prawidłowych zachowań  
w przedszkolu, której końcowym efektem było uchwalenie „Ustawy o dobrym zachowaniu się dzieci w przedszkolu”. Zorganizowana w naszym przedszkolu zabawa w „Sejm”, sprawiła, że dzieci nie tylko przyswoiły sobie nowe terminy (poseł, ustawa, marszałek sejmu), ale także czynnie uczestniczyły w obradach. Tematem przewodnim debaty były hasła: Chcemy, Nie wolno, Należy, które nawiązywały do różnych zachowań jak i oczekiwań dzieci. Pomysłów było wiele jak i chętnych do wypowiadania się na w/w tematy; a nad wszystkim czuwała  marszałek sejmu Marta Gania. udzielając głosu i pilnując porządku obrad. Towarzyszyły jej  i wspierały ją  posłowie Oskar Goliński, Krystian Pilarski. Projekt ustawy został spisany i odczytany wszystkim grupom a następnie zatwierdzony przez marszałka i posłów. Starszacy złożyły pod dokumentem swój podpis, a młodsze dzieci odcisk paluszka akceptujący treść ustawy. Uchwałą Sejmu Optymistycznego ustawa weszła w życie dnia 25.11.2019r. i obowiązuje wszystkie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie. Treść ustawy jest dostępna do wglądu na przedszkolnym korytarzu: rodzicom, personelowi i dzieciom.

źródło: Przedszkole Samorządowe

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl