28 stycznia 2022, 00:26

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

PERZÓW: "Najpiękniejsza Choinka Bożonarodzeniowa"

"Najpiękniejsza Choinka Bożonarodzeniowa" to tytuł konkursu plastycznego na kartkę świąteczną. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Gminy w Perzowie.

Celem konkursu było przygotowanie przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych gminy Perzów pracy plastycznej, która pokazywać będzie zielone drzewko w nastroju i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Do konkursu zgłoszono ponad 100 prac. W Komisji Konkursowej zasiedli : Weronika Urbańska – Sekretarz Gminy, Janina Gorzendowska – Prezes Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, Edward Stankowiak Prezes PZF Koła Kępińskiego oraz Wojciech Urbański - informatyk Urzędu Gminy. Biorąc pod uwagę kryteria oceny określone regulaminem oraz technikę wykonania prac Komisja zdecydowała przyznać I miejsce w kategorii Przedszkola Maciejowi Porębie z Przedszkola w Trębaczowie, w kategorii Klasy I-III, I miejsce – Korneli Dołgan – ZS w Perzowie a w kategorii Klasy IV-VI I miejsce – Marceli Młot i Oli Niedźwieckiej - ZS w Perzowie. Decyzją Komisji Konkursowej oraz Wójta Gminy Perzów Danuty Froń spośród nagrodzonych prac na projekt kartki świątecznej wybrano prace autorstwa: Macieja Poręby, Maii Pietrzak, Kornelii Dołgan, Julii Smolarek, Klaudii Poręby, Oli Niedźwieckiej.


Lista wszystkich nagrodzonych:

w kategorii Przedszkola

I miejsce – Maciej Poręba – Przedszkole w Trębaczowie,

II miejsce – Maja Pietrzak – Przedszkole w Trębaczowie i Hubert Wawrzyniak Przedszkole w Perzowie,
III miejsce – Dawid Uszycki - Przedszkole w Trębaczowie

Wyróżnienia:

Jessica Raczyńska i Marzena Długowska - Oddzł Przdszkolny w Słupi pod Bralinem, Maciej Szymański, Hubert Węglarz - Przedszkole w Trębaczowie, Nikodem Kosztyła – Oddział Przedszkolny w Miechowie.

w kategorii Klasy I-III

I miejsce – Kornelia Dołgan – ZS w Perzowie
II miejsce- Julia Smolarek - ZS w Perzowie
III miejsce – Julia Wieścicka – ZS w Trębaczowie

Wyróżnienia:

Klaudia Poręba - ZS w Trębaczowie, Patrycja Jerczyńska i Szymon Guńda - ZS w Perzowie

w kategorii Klasy IV-VI

I miejsce – Marcel Młot, Ola Niedźwiecka - ZS w Perzowie
II miejsce- Julia Kowalczyk - ZS w Trębaczowie
III miejsce – Patrycja Kranz - ZS w Perzowie

Wyróżnienie:

Małgorzata Buczek - ZS w Trębaczowie

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl