17 kwietnia 2024, 09:14

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

PROSZÓW: Odbyły się strażackie ferie

21 lutego, w remizie w Proszowie, odbyło się wydarzenie pod nazwą „Strażackie Ferie”. Organizatorami byli Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rychtalu oraz OSP Proszów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także osoby, które aspirują do tej roli.


Pierwszym punktem programu tego niezwykłego dnia było spotkanie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawili oni Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych i omówili potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w każdym domu.Następnie, druhowie z OSP Krzyżowniki pokazali zgromadzonym budowę swojego wozu strażackiego oraz sprzęt, którym dysponuje ich jednostka.Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kępnie zaprezentował prezentację na temat pracy zawodowych strażaków. Opowiedział również o akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których brała udział straż z Kępna.Znaleziono również czas na naukę pierwszej pomocy. Druhowie, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, wprowadzili młodych adeptów w tajniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej i transportu poszkodowanego. Dzieci aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach z fantomami i ewakuacji na noszach. Pod koniec ferii, uczestnicy zostali poddani testowi – każdy losował jedno z pytań quizu. Dzięki zaangażowaniu w poprzednie aktywności, wszyscy odpowiedzieli poprawnie i otrzymali w nagrodę gadżety Gminy Rychtal. Spotkanie zakończyło się prezentacją na temat szerokiej działalności ochotniczych straży pożarnych, która miała na celu zachęcić do wstąpienia w szeregi tych jednostek.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl