8 grudnia 2019, 02:24

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

OPATÓW: "Przystanek Happy Bus"

Gmina Łęka Opatowska oraz Fundacja Happy Kids zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat /dzieci do 6 roku życia uczestniczą w ,,Przystanku Happy Bus” wyłącznie pod opieką Rodzica/Opiekuna- pełnoletniego/ na nieodpłatne zajęcia, które odbędą się od 8 sierpnia 2019 r. do 10 sierpnia 2019 r. w godzinach 10:00-17:00 na boisku wielofunkcyjnym W Opatowie /park/.

Zajęcia prowadzone będą przez wolontariuszy z fundacji „Happy Kids” w ramach wakacyjnej akcji pod nazwą „Przystanek Happy Bus” dedykowanej dzieciom z obszarów wiejskich. Akcja ta polegać będzie na organizowaniu dzieciom zabawy i edukacji. Będą dmuchańce, trampoliny, kula wodna itp. Dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać z wszystkich atrakcji. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie grupa polskich i anglojęzycznych wolontariuszy, co pośrednio wpłynie na możliwość nauki języka obcego i zapoznanie się z inną kulturą.

Gmina Łęka Opatowska zapewnia drobny posiłek. Na koszt własny rodzice/opiekunowie mogą dowieźć dziecko w każdym dniu zajęć. WAŻNE przywóź i odbiór dzieci każdego dnia z zajęć pozostaje w gestii rodzica/opiekuna. Uczestnicy zajęć w ramach ,,Przystanku Happy Bus” oraz ich rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU. Udział dziecka w zajęciach wakacyjnych wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna.

Zgoda do pobrania na stronie internetowej www.leka-opatowska.pl lub w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska pokój 107

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl