23 lipca 2019, 12:58

Teraz

22°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: 700 tysięcy złotych dla Zespołu Szkół nr 2

Decyzją Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przygotowany przez Zespół Szkół nr 2 projekt pt. „Praktyka czyni mistrza” został przyjęty do realizacji. Projektem objętych zostało 100 uczniów i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jego realizacja przewidziana jest na okres od 7 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 747 516,25zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 672 764,62 zł.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
– doposażenie pracowni zawodowych poprzez uzupełnienie urządzeń i wyposażenia oraz programów komputerowych, sprzętu komputerowego i multimedialnego,
– zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe uczniów w formie kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek,
– organizacja warsztatów laboratoryjnych dla uczniów przy współpracy z uczelniami wyższymi,
– płatne staże zawodowe dla uczniów w ramach regionalnego i lokalnego rynku pracy w specjalistycznych zakładach branży mechatronicznej, logistycznej i gastronomicznej,
– zajęcia specjalistyczne z języka obcego zawodowego zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych,
– dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.
Bardzo ważnym elementem projektu jest doposażenie trzech pracowni zawodowych: mechatroniki, logistyki i planowania żywienia. W projekcie przewidziano środki na utworzenie w pracowni mechatroniki trzech stanowisk do pneumatyki i sensoryki wraz z zestawem narzędzi i specjalistycznym wyposażeniem. Ponadto w każdej z pracowni powstaną stanowiska komputerowe z oprogramowaniem koniecznym dla danego zawodu – w pracowni logistycznej 10 stanowisk, w pracowni planowania żywienia i mechatroniki po 5 stanowisk. Dzięki tym działaniom warunki na zajęciach praktycznych w szkole będą zbliżone do rzeczywistych warunków pracy, a w przyszłości do pracodawców trafią wykwalifikowani i kompetentni pracownicy.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl