5 marca 2024, 12:22

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej

Przedszkola, szkoły podstawowe, drużyny harcerskie nieprzetartego szlaku, domy pomocy społecznej i warsztaty terapii zajęciowej to uczestnicy Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, który 7 lutego odbywał się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Wydarzenie, mające charakter nie tylko muzyczny, ale też integracyjny już po raz czwarty zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
- Zaczęliśmy pechowo bo w roku 2020 mieliśmy zaplanowane na 15 marca, ale wybuchła pandemia - mówi Małgorzata Wichnowska. - Drugi festiwal był online, natomiast już kolejne organizowaliśmy w kinoteatrze. 
W  tym roku na scenie zaprezentowało się 28 zespołów, łącznie około 200 osób. Wraz z Małgorzatą Wichnowską o stronę organizacyjną przedsięwzięcia zadbały Daria Frankowska i Hanna Szkopek. Kolejnym występom uważnie przysłuchiwało się jury pod przewodnictwem Marii Wichnowskiej, w którego składzie znaleźli się też: Iwona Rogozińska, Aneta Kaleta, Marta Kostrzewska i Bolesław Grobelny.
- Przede wszystkim wielki ukłon z mojej strony opiekunom - podkreśla ten ostatni. - Przygotować, nauczyć, wyzwolić wolę występu, pokonać strach przed występem to bardzo wielka sprawa. Drugi ukłon w stronę wykonawców, za to że się odważyli, że się nauczyli i mimo ogromnej tremy stanęli przed publicznością i zaśpiewali. Poziom jest różny, jak to zawsze bywa, ale najważniejsze jest to, że się wspaniale bawią. 
Decyzją jury, w kategorii przedszkoli zwyciężyło Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie, wyprzedzając Kolorowe Kredki z Rogaszyc i Słoneczny Zakątek z Ostrzeszowa. W drugiej kategorii pierwsze miejsce przyznano 9 Koedukacyjnej Drużynie Nieprzetartego Szlaku „Misz-Masz” z Kalisza, drugie – 56 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Jagódki” z Jarocina, a trzecie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu.
- Uważam, że to jest świetna sprawa, ponieważ każdy, od małego do największego może się zaprezentować - twierdzi Agnieszka Zaborowska z 56 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Jagódki” z Jarocina. - Rozpiętość wieku jest duża, umiejętności są różne, ale każdy się czuje tutaj świetnie.
W kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniono prezentacje w wykonaniu uczniów z Kuźnicy Grabowskiej, Siedlikowa i Szklarki Przygodzickiej. Z kolei w kategorii osób dorosłych główne nagrody trafiły do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie. Festiwal swoim recitalem uświetnił zespół Foomix z Zespołu Szkól nr 2 w Ostrzeszowie.     

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl