16 lutego 2020, 19:38

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Antoni Serbeński we wspomnieniach

„Krąg rodzinny Antoniego Serbeńskiego” – spotkanie pod takim hasłem odbyło się w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie. Jego uczestnikami byli m.in. potomkowie najbliższych najsłynniejszego artysty związanego z ziemią ostrzeszowską, a jednym z celów – wskazanie i sprostowanie błędów i nieścisłości w jego biogramach. Inicjatorem wydarzenia był Marek Makieła – przewodniczący poznańskiego koła Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Jak sam mówi, życiorys mistrza Antoniego zaczął zgłębiać od momentu, kiedy wiosną tego roku został poproszony o wygłoszenie prelekcji na temat Ostrzeszowa w Towarzystwie Heraldyczno-Genealogicznym w Poznaniu. W trakcie podjętych przez siebie poszukiwań nawiązał kontakt z ks. Andrzejem Hanichem, którego dziadek był bratem matki A. Serbeńskiego, a także Tomaszem Skrzypeckim z Opola, genealogiem rodu Serbeńskich. Zgromadzone informacje rzuciły nowe światło na biografię wybitnego malarza.
-Pierwsza nieścisłość jest taka, że ojciec naszego mistrza Antoniego, co powtarza się w wielu biografiach, nie był zarządcą majątku tamtejszych właścicieli Gniewoszów w Potoku Złotym, tylko był kuśnierzem – wyjaśnia M. Makieła – Cała rodzina Serbeńskich i Hanichów trudniła się z tym zawodem.
Wiadomości wymagających sprostowania jest znacznie więcej, a zatem należy mieć nadzieję, że doczeka się realizacji ten oto apel wygłoszony przez ks. Andrzeja Hanicha.
-Słuchając wszystkich państwa wypowiedzi i widząc mrowie publikacji albumowych, biograficznych, a nawet naukowych wręcz wołam, krzyczę – zróbmy z tego jedną monografię - Czas biegnie nieubłaganie.
Publikacja taka, mogąca mieć formę pracy naukowej, z pewnością byłaby bardzo ciepło przyjęta przez potomków Antoniego Serbeńskiego.
-Nasza wiedza i pamięć się zaciera - przyznaje Maciej Serbeński, którego dziadek Mikołaj był bratem Antoniego – Ostatnio zmarł mój ojciec, który była właściwie chyba ostatnim Serbeńskim, który miał jakikolwiek styk z Antonim, przynajmniej w swej wczesnej młodości. Wdzięczni jesteśmy Muzeum, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i całej społeczności ostrzeszowskiej, że potrafiła nam tę pamięć przechować i nam ją z powrotem udostępnić.
Antoni Serbeński urodził się 13 grudnia 1886 roku w Potoku Złotym na Tarnopolszczyźnie. W roku 1931 na stałe osiadł w Ostrzeszowie, gdzie, żyjąc niezwykle skromnie, zajmował się przede wszystkim pracą twórczą. Zmarł 5 marca 1957 roku w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl