13 lipca 2020, 05:56

Teraz

11°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Powstaje publikacja o wywiezionych do obozu w Dachau

APEL W SPRAWIE GROMADZENIA MATERIAŁÓW DO OPRACOWANIA
"Historia grupowych transportów ostrzeszowskich więźniów politycznych wiosną 1940 roku do KL Dachau"
SZANOWNI PAŃSTWO,
W kwietniu i maju 1920 roku przypadnie osiemdziesiąta rocznica grupowych wywózek ostrzeszowian do obozu koncentracyjnego Dachau (Niemcy). W tej sytuacji wskazana wydaje się publikacja,  która przybliżyłaby sylwetki  aresztowanych więźniów i ich losy. Inicjatywa opracowania wyszła z kręgów działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych oraz Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. Dlatego też powołano Komitet Redakcyjny opracowania, który tworzą: Marek Makieła, Bohdan Ogrodowski i Mirosława Rzepecka.  Redakcję naukową publikacji zamierzamy oddać w ręce dr. Marka Rezlera. Niezbyt  wiele dziś wiemy o ówczesnych więźniach politycznych z Ostrzeszowa i okolic, których w tych dwóch transportach było około 60-ciu, a zatem apelujemy do rodzin b. więźniów, by udzieliły nam informacji na temat swoich ojców, dziadków, a może i pradziadków w następujący sposób. Przygotowaliśmy ankietę z pytaniami, którą  po zgłoszeniu się członków rodzin do niżej wymienionych punktów zbierania informacji o więźniach, przekażemy lub prześlemy do wypełnienia:
1. u p. Mirosławy Rzepeckiej w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie, Muzeum Regionalne, 63-500 Ostrzeszów, Rynek – Ratusz, tel. 62 730-20-42, e-mail: muzeumostrzeszow@gmail.com                                                                                                                 
2. u p. Marka Makieły prezesa Poznańskiego Klubu TPZO w Poznaniu na adres: 60-401 Poznań ul. Bystrzycka 2, tel. 604 269 663, e-mail:marekmakiela@o2.pl
Interesują nas też dokumenty obozowe, wspomnienia, relacje, listy z obozów do rodzin, fotografie, opublikowane i zachowane  rękopisy itd. Materiały zostałyby wypożyczone za potwierdzeniem odbioru i po zreprodukowaniu w nienaruszonym stanie zwrócone właścicielom. Bez tych informacji upamiętnienie przodków będzie niemożliwe. Wszystko więc zależy od życzliwości, ofiarności i zaufania Rodzin b. więźniów obozu koncentracyjnego Dachau i innych. Patriotyczny obowiązek przodków nas do tego zobowiązuje.
Fot. Maria Golusińska
BIOGRAM WIĘŹNIA
1. Imię /imiona/ i nazwisko.
2. Data i miejsce urodzenia.
3. Imię, nazwisko i zawód ojca.
4. Imię, nazwisko /nazwisko panieńskie/ i zawód matki.
5. Przebieg nauki w szkole powszechnej, średniej, wyższej( uzyskany stopień naukowy).
6. Zawód, wykonywana praca przed uwięzieniem i po (dot. osób zwolnionych z obozów).
7. Przebieg służby wojskowej.
8. Zaangażowanie w konspirację niepodległościową, udziału w I i II wojnie światowej, w powstaniach: wielkopolskim, śląskich.
9. Działalność społeczna .
10. Okupacja hitlerowska 1939 – 1945 i radziecka 1939 – 1941.
11. Numery obozowe więźnia oraz czas i miejsca osadzenia więźnia. Czas przebywania w obozie.
12. Ewentualne doświadczenia pseudo-medyczne na więźniu
13. Czynności wykonywane przez więźnia w obozie koncentracyjnym.
14. Losy powojenne. Praca zawodowa, społeczna, osiągnięcia.
15. Data i miejsce zgonu, miejsce pochówku.
16. Ordery i odznaczenia: kiedy nadane. UWAGA! W przypadku Orderu Wojennego Virtuti Militari podać klasę, kolejny numer, kiedy order nadano, za jaki czyn bojowy, kto nadał.
17. Data zawarcia związku małżeńskiego, imię /imiona/ i nazwisko panieńskie oraz zawód żony.
18. Dzieci: imiona, data ich urodzenia. W przypadku córek – nazwisko po ich ew. zamążpójściu.
19. Sposoby upamiętnienia osoby objętej ankietą: tablice, pomniki, nazwy ulic, wzmianki w publikacjach.
20. Specjalne życzenia osoby wypełniającej ankietę dotyczące treści biogramu, / na co zwrócić szczególną uwagę, co lepiej pominąć itd./.
21. Ciekawostki, anegdoty na temat danej osoby itd.
22. Materiały źródłowe, zdjęcia, dokumenty, pamiątki po więźniach itp.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl