4 czerwca 2020, 15:34

Teraz

20°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Uczeń I LO na czele Sejmiku Młodzieży

W Poznaniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Powiat ostrzeszowski reprezentowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, którzy zwycięsko przeszli procedurę rekrutacyjną, jaką przeprowadziło starostwo powiatowe: Jakub Szczygieł oraz Jan Masłowski. Na swojego przewodniczącego młodzieżowi radni sejmiku wybrali Jakuba Szczygła. Wiodącym tematem obrad pierwszej sesji III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego było 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Uczestnicy sesji wypracowali uchwałę przedstawiającą ich ocenę członkostwa Polski w Unii Europejskiej w poszczególnych obszarach integracji. Prezydium Sejmiku Młodzieży weźmie udział w czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na której przedstawi wnioski wypracowane na I posiedzeniu. Przypomnijmy, o udział w sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego ubiegały się 4 zespoły ostrzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl