17 kwietnia 2024, 07:55

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

WIERUSZÓW: Paweł Ciupek i Olaf Ceglarek stypendystami powiatu wieruszowskiego

Paweł Ciupek oraz Olaf Ceglarek zostali nagrodzeni stypendium powiatu wieruszowskiego za wysokie osiągnięcia w nauce w pierwszym semestrze roku 2023/2024. Uroczystość związana z ich uhonorowaniem miała miejsce podczas wtorkowej sesji Rady Powiatu. 


Paweł Ciupek jest uczniem Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Uzyskał wzorowe zachowanie i średnią ocen 5,55.


Olaf Ceglarek również jest uczniem Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Uzyskał wzorowe zachowanie i średnią ocen 5,36.


Stypendia wynoszą po 1400 zł. Uczniom gratulowali radni na czele ze starostami Stefanem Pietrasem i Markiem Kanickim, przewodniczącymi Rady Powiatu Andrzejem Żórawiem i Ireną Dundziak. Z sukcesu swoich uczniów dumna była także dyrektorka Agnieszka Mazurowska, która dziękowała uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za świetnie wykonaną pracę. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl