17 kwietnia 2024, 09:09

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

WIERUSZÓW: Podsumowali projekt nauki jazdy na łyżwach

W sobotni poranek (24.02) na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie podsumowano projekt dotyczący nauki jazdy na łyżwach, dedykowany dla 30-osobowej grupy dzieci. 


13 stycznia 2024 r. rozpoczęła się nauka jazdy na łyżwach, organizowana przez Wieruszowski Klub Sportowy PROSNA, na lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, finansowana ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Projekt, który skierowany był do uczniów ze szkół z terenu gminy Wieruszów cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ze względu na umożliwienie każdemu uczestnikowi swobody nauki poszczególnych elementów jazdy na łyżwach uczniowie podzieleni zostali na 2 grupy. Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zajęcia dla każdej z grup odbywały się według ustalonego harmonogramu.

Zajęcia miały na celu nabycie i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Szczególnie kładziony był nacisk na wartości wychowawcze oraz wyrabianie prawidłowych postaw i zachowań. Uczestnikom zostały przedstawione szerokie korzyści wpływu nauki jazdy na łyżwach na rozwój fizyczny człowieka, umiejętności współdziałania i zachowania w grupie, rywalizacji, rozwiązywania konfliktów oraz możliwości bezpiecznego spędzenia czasu wolnego. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani zostali przez prowadzącego do przestrzegania właściwych zasad postępowania, m.in. przestrzegania zasady fair-play, niestosowania przemocy, niewyśmiewania się i niekrytykowania, pozostawiania porządku po zajęciach.


Podczas podsumowania dyrektor GOSiT Maciej Baciński, w towarzystwie sekretarz gminy Alicji Ruty, prezesa WKS Prosna i jednocześnie radnego Mariusza Bartodziejskiego oraz radnego Mirosława Jakubczaka mówił o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Uczestnicy zajęć na koniec otrzymali pamiątkowe certyfikaty a także zostali zaproszeni na poczęstunek. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl