11 sierpnia 2022, 11:16

Teraz

20°

Rozrywka i oświata

A A A

POWIAT OSTRZESZOWSKI: Maturzyści poznali swoje wyniki

84,9% wyniosła zdawalność tegorocznej matury w ostrzeszowskich szkołach ponadpodstawowych. Spośród 356 absolwentów do egzaminu przystąpiło 343, z czego 287 zakończyło go wynikiem pozytywnym. Najlepiej poradzili sobie maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego. Z 91 przystępujących, zdało 88, co stanowi 96,7%. Pozostała trójka ma prawo do poprawki jeszcze w bieżącym roku. W Technikum nr 2 do matury przystąpiło 118 ze 126 absolwentów. Zdało 95 czyli 80,5%. 16 osób, którym się nie powiodło może podejść do egzaminu poprawkowego. 77,61% wyniosła z kolei zdawalność w Technikum nr 1. Ze 139 tegorocznych absolwentów, z maturą postanowiło zmierzyć się tam 134, w tym 104 z sukcesem. 22 ma prawo do poprawki.

Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl