29 listopada 2020, 17:27

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Poznańska uczelnia ufunduje stypendia?

Stypendia dla zdolnej młodzieży powiatu ostrzeszowskiego chce ufundować Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. W tej sprawie założycielka WSHiU Magdalena Górska wraz z redaktor naczelną pisma „Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy” Agnieszką Łęcką spotkały się z ostrzeszowskim starostą Lechem Janickim. W spotkaniu uczestniczyła także wicestarosta Zofia Witkowska oraz zawiadujący powiatową oświatą członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz. O wyborze ewentualnych stypendystów zdecyduje Zarząd Powiatu w porozumieniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych. Dzięki stypendiom kilkoro młodych ludzi miałoby możliwość sfinansowania trzech lat studiów. Jednak w sprawie stypendiów dla młodzieży powiatu ostrzeszowskiego ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły – Magdalena Górska spotka się jeszcze w tej sprawie z władzami samorządowymi powiatu ostrzeszowskiego w przyszłym roku. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu jest nowoczesną uczelnią z 25-letnim stażem. Jej misją jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej wynikającej z pandemii COVID-19 uczelnia jest w okresie szybkiego i dynamicznego rozwoju. Wyższa Szkoła Handlu i Usług znakomicie poradziła sobie w nowej sytuacji, stawiając na innowacyjność, cyfryzację i edukację realtime online – czytamy w liście intencyjnym uczelni. WSHiU kształci na kierunkach związanych z nazwą uczelni takich jak: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie i logistyka, a także bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl