28 lipca 2021, 08:41

Teraz

18°

Rozrywka i oświata

A A A

REGION: Trwają egzaminy zawodowe

22 czerwca rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 oraz 2017). Będą one trwały do 9 lipca. Z kolei od 17 sierpnia do 5 września zostaną przeprowadzone egzaminy zawodowe w formule z 2019 roku. W sesji letniej do egzaminów przystąpi 250 tys. osób. Łącznie, w sesji zimowej i letniej, do egzaminów zawodowych przystąpi w 2020 r. ponad 430 tys. zdających. Podczas tegorocznych egzaminów obowiązują wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 oraz 2017) będą trwały od 22 czerwca do 9 lipca. Zdający zmagają się na początku z zadaniami w części praktycznej (dokumentacja), 23 czerwca odbyła się część pisemna, a od środy, 24 czerwca, aż do końca trwania egzaminów – część praktyczna (wykonanie).

Egzaminy zawodowe są przeprowadzane dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej oraz letniej danego roku. W 2020 r. do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji letniej przygotowano ogółem ponad 1 300 arkuszy (do 393 kwalifikacji).

Autor: wieruszow@radiosud.pl