7 lutego 2023, 08:18

Teraz

-8°

Rozrywka i oświata

A A A

SIEMIANICE: Powstanie „Wiata edukacji ekologicznej"

Gmina Łęka Opatowska podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 49.000zł. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Wiata edukacji ekologicznej na terenie Zespołu Szkół w Siemianicach – Gmina Łęka Opatowska”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach wspierania rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej, w zakresie wyposażenia ścieżek lub ogródków dydaktycznych, służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk o ochronie środowiska lub przyrody, infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej. Wiata – zielona klasa ma powstać przy Zespole Szkół w Siemianicach, na terenie ogólnodostępnym dla wszystkich szkół oraz mieszkańców w otoczeniu Szkoły z licznymi drzewami i stacją meteorologiczną, co da możliwość realizacji ciekawych zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie w Gminie Łęka Opatowska miejsca dla uczniów, które dałoby możliwości realizacji zajęć z zakresu przyrody i nauk przyrodniczych w terenie, a także podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i rodziców, stworzenie warunków do obcowania z naturą oraz zapoznania się mieszkańców Gminy z informacjami z zakresu edukacji przyrodniczej.
Źródło: www.leka-opatowska.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl