30 maja 2020, 21:25

Teraz

12°

Rozrywka i oświata

A A A

SŁUPIA: Uczniowie z wizytą na Malcie

We  wtorek 26 listopada zakończył się  tydzień wymiany uczniów niepełnosprawnych z Malty w ZSS w Słupi realizowany w ramach projektu Erasmus+. Tym razem uczniowie i nauczyciele wymieniają doświadczenia na temat : „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Malty i Finlandii”. Uczniowie jak zwykle brali udział w zajęciach edukacyjnych, wspólnie rozwiązywali zadania przygotowane  na monitorach dotykowych, magicznej ścianie, tabletach. Uczyli się także wspólnie z klasą uczniów z autyzmem pracować za pomocą  metody PECS. Wiele radości przyniosły także zajęcia muzyczne.  Nauczyciele z Malty odbyli krótkie szkolenie z zastosowania terapii EEG, RSA Biofeedback. Jak zawsze w trakcie wymiany był czas na zwiedzanie, poznanie zwyczajów. Wszyscy mieli okazję spróbować kępińskich Marcinków, a także odwiedzić Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. W ostatnim dniu goście z Malty otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz upominki promujące Powiat Kępiński. Kolejnym etapem projektu będzie wizyta uczniów z Finlandii, która nastąpi już w grudniu.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl