14 lipca 2024, 07:10

Teraz

17°

Rozrywka i oświata

A A A

REGION: Trwa egzaminacyjny maraton

Od 23 do 25 maja przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.  Uczniowie piszą testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. 


W 2023 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych: ponad 502 800 uczniów z ponad 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 508 000 arkuszy, ponad 14 450 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 4 100 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 43 400 arkuszach.


Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 215 różnego rodzaju arkuszy, w tym: 61 arkuszy z języka polskiego, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim, 62 arkusze z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim, 92 arkusze i 26 płyt z języków obcych nowożytnych, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim.


Największa grupa ósmoklasistów (97,8%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3% ósmoklasistów.


Spośród ok. 14 400 uczniów – obywateli Ukrainy największa grupa (73,0%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,9% uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,1%
spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.


Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.


fot. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie 

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl