25 stycznia 2021, 07:13

Teraz

-1°

Rozrywka i oświata

A A A

TRZCINICA: Gmina uczestniczyła w programie Szkolny Klub Sportowy

Gmina Trzcinica w 2020 roku uczestniczyła w programie Szkolny Klub Sportowy w ramach upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży
przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych Gminy Trzcinica.

W edycji 2020 zajęcia odbywały się w obu szkołach podstawowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej z utworzonych grup, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.Uczniowie aktywność fizyczną rozwijali w salach gimnastycznych i innych obiektach sportowych znajdujących się na terenach szkolnych. Z uwagi na pandemię i zalecenia nauki zdalnej zajęcia sportowe, które z założenia miały trwać od stycznia do grudnia, w tegorocznej edycji nie odbyły się w pełnym wymiarze czasowym. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali jednak pamiątkowe koszulki, a Gmina Trzcinica w najbliższych dniach planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tych zajęć w kolejnym 2021 roku. Do programu zgłoszone zostaną ponownie 4 grupy, po dwie grupy z każdej szkoły podstawowej z Lasek i Trzcinicy.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl