23 lipca 2019, 15:16

Teraz

23°

Rozrywka i oświata

A A A

TRZCINICA: Młodzież uczestniczy w zajęciach historycznych

Od marca prowadzone są zajęcia regionalno - historyczne dla młodzieży z terenu Gminy Trzcinica. Spotkania odbywają się w Zespole Szkół w Laskach i w Zespole Szkół w Trzcinicy.Opracowany został program działalności, którego głównymi celami są: poznanie najbliższego środowiska i specyfiki położenia regionu oraz rozwijanie wiedzy o lokalnej kulturze. Zajęcia mają na celu także kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej i nabywanie przez uczestników umiejętności docierania do różnych źródeł informacji historycznych. Zajęcia finansowane są ze środków Gminy Trzcinica w ramach programu profilaktycznego.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl