11 sierpnia 2022, 11:26

Teraz

20°

Rozrywka i oświata

A A A

TRZCINICA: Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca w Zespole Szkół w Laskach i w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W podsumowaniu nauki udział wzięli Grzegorz Hadzik, wójt gminy Trzcinica i Renata Ciemny, sekretarz gminy Trzcinica, którzy podziękowali wszystkim za całoroczną pracę i życzyli bezpiecznych wakacji. Podczas spotkania wójt i sekretarz wręczyli nagrody uczniom, którzy reprezentowali szkoły w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Słowa wdzięczności i podziękowanie za pracę skierowali także do Grażyny Kłoczniuk – nauczyciela Zespołu szkół w Trzcinicy i Laskach, która przechodziła na emeryturę oraz do Justyny Noculak, która kończyła kadencję skarbnika  Rady Rodziców w Laskach.
Rok szkolny 2021/2022 w liczbach
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
W roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola Samorządowego uczęszczało  82  dzieci. Szkoła Podstawowa w Laskach  
• 122 uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, w tym 27 otrzymało promocję z wyróżnieniem,
• Nagrody książkowe w klasach I-III otrzymało 33  uczniów
• 31  uczniów ukończyło szkołę, w tym 20  ukończyło szkołę z wyróżnieniem,
• najwyższą średnią ocen 6,0  uzyskała uczennica z kl. V: Martyna Laske -  uzyskała tytuł „Uczeń roku szkolnego 2021/2022”
• wśród ósmoklasistów najwyższą w klasyfikacji końcowej średnią ocen 5,83  uzyskało dwoje uczniów: Oliwia Laske i Patryk Bakalarz  i otrzymali tytuł „Absolwent roku szkolnego 2021/2022”
• najwyższą średnią ocen uzyskała klasa: IV – 4,80
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
W roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzcinicy uczęszczało 102 dzieci.
Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
• 230 uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, w tym 38 otrzymało promocję z wyróżnieniem,
• nagrody książkowe w klasach I-III otrzymało 56 uczniów
• 48 uczniów ukończyło szkołę podstawową, w tym 7 z wyróżnieniem,
• najwyższą średnią ocen w szkole (5,8) i wzorowe zachowanie uzyskały uczennice Maja Kozikowska z kl. IV i Amelia Tomalik z kl. VIIb  i otrzymały tytuł „Uczeń roku szkolnego 2021/2022”
• wśród ósmoklasistów najwyższą w klasyfikacji końcowej średnią ocen (5,44) i wzorową ocenę zachowania uzyskała Marta Kozińska z kl. VIIIb i otrzymała tytuł „Absolwent roku szkolnego 2021/2022”
• najwyższą średnią ocen uzyskała klasa IV – 4,75

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl