14 lipca 2024, 13:32

Teraz

23°

Rozrywka i oświata

A A A

TRZCINICA: Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca w Zespole Szkół w Laskach i w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. 


W podsumowaniu nauki wziął udział wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który podziękował wszystkim za całoroczną pracę i życzył bezpiecznych wakacji. Podczas spotkania wójt wręczył nagrody uczniom, którzy reprezentowali szkoły w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. A jak wygląda rok szkolny 2023/2024 w liczbach? W roku szkolnym 2023/2024 do Publicznego Przedszkola Samorządowego uczęszczało 101 dzieci. W Szkole Podstawowej w Trzcinicy 245 uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, w tym 47 otrzymało promocję z wyróżnieniem,Nagrody książkowe w klasach I-III otrzymało 63 uczniów, 5 uczniów ukończyło szkołę,najwyższą średnią ocen (5,82) i wzorowe zachowanie uzyskała uczennica z kl. IV: Wiktoria Kulak i tym samym otrzymała tytuł „Uczeń roku szkolnego 2023/2024”, wśród ósmoklasistów najwyższą w klasyfikacji końcowej średnią ocen i bardzo dobrą ocenę zachowania uzyskała Kornelia Henrykowska i otrzymała tytuł „Absolwent roku szkolnego 2023/2024” a najwyższą średnią ocen uzyskała klasa: IV (4,57). W roku szkolnym 2023/2024 do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach uczęszczało 74 dzieci. W Szkole Podstawowej w Laskach 135 uczniów z klas I-VII otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, w tym w klasach IV-VII 36 uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, nagrody książkowe w klasach I-III otrzymało 55 uczniów,6 uczniów ukończyło szkołę podstawową, w tym 1 z wyróżnieniem, najwyższą średnią ocen w szkole (6,00) i wzorowe/bardzo dobre zachowanie uzyskały uczennice kl. IV- Lena Pawlik i Wiktoria Nawrocka i uzyskały tytuł „Uczeń roku szkolnego 2023/2024”, wśród ósmoklasistów najwyższą w klasyfikacji końcowej średnią ocen (5,00) uzyskała Maja Moskal i otrzymała tytuł „Absolwent roku szkolnego 2023/2024”  a najwyższą średnią ocen uzyskały klasy: IV – 4,65 i VI – 4,62.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl