21 lutego 2020, 15:56

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

TRZCINICA: Znów będą się uczyć pływać

We wrześniu 2019 roku w Gminie Trzcinica rozpoczęła się X edycja zajęć nauki pływania dla uczniów ze szkół podstawowych w formie pozaszkolnych zajęć sportowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Operatorem tego zadania jest Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z Poznania. Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gmina Trzcinica współfinansuje z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wszystkie koszty związane z wynajmem pływalni, instruktorów nauki pływania, transportem oraz ubezpieczeniem. Uczestnicy przed rozpoczęciem nauki pływania tradycyjnie otrzymali czepki pływackie. Zajęcia odbywają się w obiekcie krytej pływalni w Słupi p. Kępnem z częstotliwością raz w tygodniu. Zaplanowano 10 skumulowanych (2 - godzinnych) zajęć dla wszystkich uczniów II klas obu szkół podstawowych z Gminy Trzcinica. Opiekę podczas przejazdów sprawują  nauczyciele z tych szkół, natomiast podczas trwania zajęć w basenie instruktorzy nauki pływania i personel basenu. Realizacja projektu „umiem pływać” zakończy się w listopadzie, a uczestnicy projektu na jego zakończenie otrzymają pamiątkowe medale.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl