29 listopada 2020, 18:00

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

BRALIN: Wójt podziękował nauczycielom za pracę

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś złożył życzenia i podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Wójt przyznał również nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W gronie wyróżnionych znalazły się Teresa Kurant – nauczyciel z Zespołu Szkół Podstawowych w Nowej Wsi Książęcej oraz dyrektor Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie Teresa Michalska. Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej w bralińskich placówkach oświatowych odbyło się bez większych uroczystości szkolnych, tradycyjnych apeli i szkolnej gali. Uczniowie tego dnia pozostali w domach, nauczyciele zaś wzięli udział w Radach Pedagogicznych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl