20 maja 2024, 18:00

Teraz

21°

Rozrywka i oświata

A A A

REGION: Wspólna kampania KRUS oraz Policji w szkołach powiatu wieruszowskiego

Mundurowi z wieruszowskiej komendy wspólnie z pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieruszowie rozpoczęli cykl spotkań w ramach działań profilaktycznych pn. „Tu jest bezpiecznie”. Z uczniami klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzone są prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas prac w gospodarstwach rolnych.


9 i 16 marca funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wraz z pracownikami KRUS-u spotkali się z uczniami pierwszych klas w ramach kampanii „Tu jest bezpiecznie”. Akcja ma na celu edukację klas I szkół podstawowych w powiecie wieruszowskim w zakresie bezpiecznych zachowań na drogach oraz bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Mundurowi omówili tematy związane z bezpieczeństwem na drodze. Przypomnieli jakich zasad należy przestrzegać, aby bezpiecznie poruszać się po drodze. Podkreślili, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych nie tylko poza obszarem zabudowanym ale także w mieście. Omówili stosowanie się do sygnałów świetlnych oraz zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób nam nieznanych. Pracownicy KRUS-u omówili podstawowe zasady jakich należy przestrzegać podczas prac w gospodarstwie rolnym. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali omawiane zasady bezpieczeństwa oraz oglądali prezentowane filmy. W ramach kampanii we wszystkich szkołach podstawowych na terenie powiatu, odbędą się spotkania profilaktyczne w trakcie których dzieci z klas pierwszych otrzymają elementy odblaskowe oraz książeczki edukacyjne przekazane przez KRUS w Wieruszowie.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl