18 czerwca 2024, 03:35

Teraz

16°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Zapisz się do Szkoły Muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025. 


Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie gry na siedmiu instrumentach, takich jak: fortepian, gitara, skrzypce, flet poprzeczny, saksofon, trąbka i akordeon. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6. do 16. roku życia, bowiem edukacja odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim, zwanym dziecięcym i 4-letnim, młodzieżowym. Cykl 6-letni dedykowany jest kandydatom młodszym w przedziale wiekowym od 6 do 10 lat, natomiast 4-letni, starszym w wieku od 8 nawet do 16 lat. Zajęcia z instrumentu z każdym uczniem prowadzone są indywidualnie, co sprzyja efektywności kształcenia. Naukę prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bowiem nauczyciele są absolwentami akademii muzycznych. Szkoła dysponuje bogatym instrumentarium i niezbędną do edukacji muzycznej bazą dydaktyczną. Nowoprzyjętym uczniom umożliwia się wypożyczenie wysokiej klasy instrumentów do nauki gry. Szkoła jest  placówką państwową, nieodpłatną, podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie kończący szkołę otrzymują świadectwa państwowe, będące przepustką do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Wnioski kandydatów do szkoły przyjmowane są do końca maja b.r. Konsultacje w ramach drzwi otwartych odbędą się 27 maja od 16.45. do 17.15. Spotkanie z dyrektorem szkoły odbędzie się 29 maja o godz. 18.00. Badanie przydatności kandydatów do szkoły zostanie przeprowadzone 4 czerwca b.r. w sali koncertowej szkoły. Każdy kandydat zostanie wcześniej poinformowany telefonicznie o dokładnej godzinie badania. Formularz zgłoszeniowy (wniosek kandydata) do pobrania wraz z klauzulą RODO i wszystkie informacje na temat rekrutacji do szkoły znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl/web/psmkepno w zakładce „rekrutacja”. W razie wątpliwości lub pytań można kontaktować się ze szkołą telefonicznie pod nr tel. 62 78 230 29.  

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl