1 czerwca 2020, 09:45

Teraz

15°

Fakty

A A A

REGION: 30 milionów na drogi lokalne

Około 30 mln złotych- to pula środków jakie Samorząd Województwa Wielkopolskiego ponownie przeznaczy na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Ze środków będą mogły skorzystać wielkopolskie gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów. Wysokość dofinansowania jednego projektu to nawet 3 mln zł. Wsparcie dotyczy budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. Koszty dotacji obejmują m.in. budowę lub modernizację drogi oraz koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług służących do realizacji projektu. Ogłoszony nabór jest drugim realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na ten typ operacji.
-To bardzo ważne, bo nadal mamy w Wielkopolsce miejscowości, w których brakuje dobrej jakości dróg. Dlatego tak ważne są środki na budowę dróg lokalnych, które przeznaczmy z obecnej perspektywy unijnej. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ponad 60%, a wysokość przyznanej dotacji może wynieść nawet 3 mln zł- powiedział Krzysztof Grabowski- wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Środki na realizację tego projektu pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Pula środków przeznaczona na to zadanie to 6 778 261 EUR czyli około 30 mln złotych. Pierwszy konkurs na drogi odbył się w kwietniu 2016 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło wówczas 355 wniosków o przyznanie pomocy i zawarto 150 umów o przyznaniu pomocy. W ramach pierwszego naboru rozdysponowano całą alokację środków przyznanych województwu wielkopolskiemu, wynoszącą 30 000 000 EUR. Większość ze 150 inwestycji, na które w 2016 r. zakontraktowano środki, została zakończona i rozliczona. W związku z tym zostały wygenerowane oszczędności umożliwiające ogłoszenie drugiego naboru wniosków. Aplikacje zostaną ocenione w oparciu o kryteria krajowe i wojewódzkie. O wsparcie finansowe budowy lub modernizacji dróg lokalnych mogą wnioskować gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów, pod warunkiem, że operacje będą realizowane w miejscowościach liczących do 5000 mieszkańców. Potencjalni beneficjenci mogą ubiegać o refundację w wysokości 63,63 procent kosztów przedsięwzięcia. Wnioski można składać od 6 do 20 maja 2019 r. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. (Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań).  

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl