13 sierpnia 2022, 02:54

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: 360 lat temu Kępno otrzymało prawa miejskie

Z okazji 360. rocznicy lokacji Kępna, w sobotę (04.12) w kinie „Sokolnia” odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta.

Przywilej lokacyjny z 2 grudnia 1661 oznaczał swobodę mieszkańców, zarówno w ujęciu gospodarczym jak i religijnym. Ten sam dokument mówił o konieczności prowadzenia sprawiedliwej i jak najbardziej prorozwojowej polityki przez jego przyszłych rajców. Nie jest to niczym innym jak uniwersalną wartością i wyznacznikiem również naszych czasów.

Burmistrz Kępna mówił, że dzieje poszczególnych rodzin przekazywane z pokolenia na pokolenie to najwyższa wartość. Choć często przeplatały się z wydarzeniami obejmującymi ukochane Kępno mimo jego woli, to dalej były w swej istocie LOKALNE. - Istnieją miasta starsze i większe. Nikomu swoim jestestwem nie odbieramy splendoru, nie odmawiamy prawa do dumy ze swojego miejsca zamieszkania. Spotkaliśmy się jednak dzisiaj by świętować coś wybitnie naszego. 360-lecie lokacji Kępna - mówił Piotr Psikus.

Z kart historii
Adam z Rudnik Biskupski, starosta wieluński, był człowiekiem dobrze widzianym na dworze królewskim. To umożliwiło mu otrzymanie w 1660 roku zgody Jana Kazimierza na lokowanie Kępna. Najprawdopodobniej inicjatywa dotycząca lokacji miasta wyszła z kręgów kupiecko-rzemieślniczych zamieszkujących ówczesne Kępno. Potwierdza to przywilej lokacyjny z 2 grudnia 1661 r. jak i raport wizytatora biskupa wrocławskiego z 1666 r. Rozmach w planowaniu przestrzennym Kępna, w tym przede wszystkim zaplanowanie Rynku o powierzchni 1 hektara, świadczy o wyobraźni właściciela dóbr kępińskich oraz jego podatności na sugestie mieszkańców, którzy chcieli aby miasto miało dobrze rozplanowany układ przestrzenny, z jasno określoną siecią ulic i poszczególnych domostw.Późniejsze dzieje Kępna dowodzą słuszności podjętych wówczas decyzji i dalekowzroczności w planowaniu.

Współcześnie chętnie sięgamy do tych samorządowych korzeni Kępna. Ówczesne inicjatywy i odwaga, dziś mogą być szkołą postaw obywatelskich i tworzenia silnych związków pomiędzy mieszkańcami i miastem. Warto dodać, że podjęta wcześniej, w okresie średniowiecza próba stworzenia organizmu miejskiego nie powiodła się ze względów ekonomicznych, a także politycznych. Ówczesne warunki ekonomiczne nie sprzyjały rozwojowi miasta, bowiem położone ono było na uboczu szlaków handlowych. Uwarunkowania polityczne spowodowały brak stabilizacji i przechodzenie ziemi kępińskiej w ręce książąt śląskich lub wielkopolskich. Był to typowy los miejscowości pogranicznych w owym czasie.

Dopiero wiek XVII i poczucie stabilizacji sprawiły, iż lokacja miasta stała się faktem. Stało się tak z uwagi na kilka czynników, wśród których jako najbardziej znaczący można określić napływ ludności do Kępna z pobliskiego Śląska. Byli to rzemieślnicy i kupcy protestanccy szukający tu możliwości swobodnego wyznania swojej religii oraz warunków rozwoju ekonomicznego.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl