14 kwietnia 2024, 02:49

Teraz

13°

Fakty

A A A

BRALIN: Oświadczenie Przewodniczącego

OŚWIADCZENIE

W związku z publikacjami na łamach prasy mogącymi w złym świetle stawiać pracę Rady Gminy Bralin organu, któremu mam zaszczyt przewodniczyć oświadczam :

1. Rada Gminy Bralin wbrew opublikowanym treściom nie była stroną w żadnej sprawie z powództwa Wójta Gminy przed Sądem Rejonowym w Kępnie Wydział IV Sąd Pracy. Co za tym idzie, Radni nie mogli zadnej sprawy przegrać.
2. Wyrok w sprawie i zasądzone odszkodowanie, na które powołują się autorzy artykułów, dotyczył pozwu Wójta Gminy, jaki złożył przeciwko Urzędowi Gminy o godziny nadliczbowe i nierówne traktowanie pracowników. Z decyzji sądu wynika, że zakład pracy, reprezentowany przez Sekretarza Urzędu Pana Zbigniewa Łatkę, postępowaniem wobec Wójta zawinił i należy się powodowi odszkodowanie, w kwocie 7 910,00 zł.
3. Radni ani nie znają treści pozwu jaki złożył pan Wójt przeciwko Urzędowi Gminy, ani tym bardziej wyroku sądu i jego uzasadnienia.
4. Uznanie Uchwały Rady Gminy za niezgodną z prawem leży w kompetencji właściwego organu nadzoru. Powyższe uprawnienia posiadają : Wojewoda, Wojewódzki Sąd Administracyjny lub Naczelny Sąd Administracyjny oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Nie może być więc mowy o uznaniu przez Sąd Rejonowy w Kępnie Uchwały Rady Gminy Bralin za niezgodną z prawem. To nie było przedmiotem procesu przed Sądem Pracy.
5. Każdej stronie postępowania sądowego po ogłoszeniu wyroku przysługuje prawo do wniesienia apelacji, gdy uzna decyzje sądu za krzywdzące. W tej sprawie mogą wypowiedzieć się tylko przedstawiciele stron procesu.
6. Jedynym powodem złożenia powyższego oświadczenia jest troska o właściwy wizerunek Rady Gminy Bralin, a nie ocena wyroku niezawisłego sądu.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy Bralin Grzegorz Lemanik

Autor: redakcja@radiosud.pl