7 lutego 2023, 09:54

Teraz

-6°

Fakty

A A A

KĘPNO: Dwie drogi w gminie Kępno czeka wkrótce remont

Ulicę Wiatrakową w Kępnie czeka gruntowna modernizacja. Gmina Kępno podpisała już w tej sprawie umowę z wykonawcą.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni zatok postojowych i jezdni o nawierzchni asfaltowej ul. Wiatrakowej w Kępnie (długości 367 m i szerokości 6,0 m). Zatoki postojowe zostaną poszerzone, zmieniono sposób parkowania z miejsc wzdłuż jezdni na miejsca w poprzek jezdni, co pozwoliło na uzyskanie dodatkowych 10 miejsc postojowych i dostosowanie miejsc dla niepełnosprawnych do wymaganych wymiarów. Inwestycja obejmuje również renowację kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem nowych wpustów deszczowych, montaż progu zwalniającego, wymianę oznakowania pionowego oraz odtworzenie i uzupełnienie oznakowania poziomego.

Generalnym wykonawcą robót zostało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. które ma czas na wykonanie wszystkich prac do października 2023 roku. Wartość kontraktu wynosi ponad 1,7 mln zł, a gmina na to zadanie pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie 680 tys zł.

Ten sam wykonawca przebuduje drogę w Myjomicach. Będzie to drugi etap tej inwestycji drogowej. Planowany do remontu odcinek liczy blisko 300 metrów. Wartość kontraktu wynosi 727 tys zł, z czego 279 tys zł to środki zewnętrzne pozyskane przez gminę. Termin realizacji upływa 6 lipca 2023r. (dete)

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl